VI SÆTTER JER I STAND TIL AT

  • Eksekvere effektivt.
  • Udøve det gode lederskab.
  • Skabe high-performance teams, der laver resultater. 
  • Lede konsulent- og salgsteams, der skaber værdi.

 

COLOURBOX42704770-komprimeret

DEN VÆRDISKABENDE KONSULENT

Træning af konsulenter og specialister

Den Værdiskabende Konsulent er en 360 graders uddannelse af jeres specialister og konsulenter. 

Specialister og konsulenter har en afgørende og vigtig rolle i samarbejdet internt i organisationen og eksternt med kunderne, og det kræver de rette værktøjer at skabe værdi til forretningen - både kundens og jeres egen. 

Læs mere om den værdiskabende konsulent

Forside_produkter_højrestillet_VærdiskabendeKonsulent
Forside_produkter_venstrestillet_Salgstrænning

DET KOMPLEKSE VÆRDIBASEREDE SALG

Salgstræning.

Sælgerens rolle er under konstant forandring og kræver i dag en meget fleksibel tilgang til kunderne. 

Har I fuldstændig styr på jeres Sales Operation Model, sådan at I har styr på alle områder af jeres salg og salgsledelse? Vi hjælper jer med at gennemgå områderne i jeres Sales Operation Model, så vi sikrer, at fundamentet for sælgernes adfærd og succes er på plads. 

Herefter hjælper salgsuddannelsen med at sikre, at I maksimerer sælgernes effekt ved at ændre sælgernes adfærd, så I kan tale forretningsværdi gennem bl.a. at udfordre kunderne. 

Læs mere om salgstræning

Sund high-performance kultur

Fundamentet for adfærd og forandring, der virker i praksis.

Kernen i en sund high-performance organisation hviler på hvor hurtigt, direkte og effektivt medarbejderne evner at tage de afgørende dialoger, og om de er trygge ved det. Med Afgørende Dialog lærer I at tage de sværeste samtaler, skabe gensidig tillid, øge trivsel og medarbejdertilfredshed og få bedre resultater.

Læs mere om vores træning i sund high-performance

Forside_produkter_dialog_komprimeret
Forside_produkter_ansvarlighed_komprimeret

Forløs dit teams og projekts potentiale

Hjørnestenen i organisationskultur.

De fleste tøver, når kollegaerne ikke overholder aftalerne. Og når problemerne ikke bliver taget op - på den rigtige måde - falder resultaterne markant. Medarbejdere og ledere har brug for færdighederne til at adressere problemerne, løfte hinanden i teamet, og til at lukke det gap der er mellem forventet performance og faktisk performance.

Læs mere om vores koncept teams og projekter

Vil du have indsigter, tips og nyheder om adfærd og high-performance?

Ja tak! Tilmeld mig nyhedsbrev