DEN MENNESKELIGE FAKTOR 

 

Ikon_sort_change

Change & Transformation

Forandring og transformation står højt på topledernes agenda.

Få hurtig, dyb og varig indflydelse på at forandre den afgørende adfærd, der muliggør forandring og transformation, skaber markante resultater og øger lønsomheden.

Ikon_sort_highperformance

Sund og agil high-performance kultur

High-performance kan ikke outsources - Det skal ejes af jer.

Træn den afgørende adfærd der skaber en sund og agil high-performance kultur, hvor problemer adresseres og løses hurtigt på alle niveauer i jeres organisation og øger både bundlinje og trivsel.

Ikon_sort_projekt

Effektiv
projekteksekvering

Projektorganisationen er forretningskritisk i en agil verden.

Indarbejd den afgørende adfærd der gør, at I holder hinanden ansvarlige, identificerer og agerer på performance gaps og øger jeres projekters succesrate.  

ikon_sort_ledelse

 Ledelse & Trivsel

Afkoblede og uengagerede ansatte koster på bundlinje og innovation.

Kortlæg forbindelserne mellem resultater og adfærd og løs den menneskelige faktor for en effektiv vej til øget trivsel, lavere medarbejder-omsætning og højere innovation.

KOM I KONTROL MED ADFÆRDEN

Resultater skabes i en indbyrdes afhængighed mellem det strukturelle og det menneskelige.

Det strukturelle: 

Systemer, strategi, forretningsmodel, processer m.m.

Det menneskelige: 

Adfærden.

Snarere end at fokusere på systemer og processer fokuserer vi på drivkraften bag: Mennesker.

Vi træner jer og sætter jer i stand til at få kontrol med og designe den adfærd, der er afgørende for, at jeres systemer og processer giver resultater.

Yin yang 0.1
COLOURBOX32903305-komprimeret

LAV BUSINESS CASEN FOR FORANDRING

Adfærd er ikke en uhåndgribelig størrelse.

Vi udarbejder business casen for forandring med jer for at sikre et klart mål for den adfærdsændring, der er afgørende for resultatet.

En business case kan f.eks. indeholde effekten af:

- Forsinkelser/cost of delay og budgetoverskridelse

- Dårlig trivsel og høj medarbejderomsætning

- Manglende agilitet og lav performance

- Ufuldkommen strategieksekvering

Selskaber verden OVER har tillid til VitalSmarts

VitalSmarts skaber resultater i samarbejde med alle størrelser og typer af selskaber og organisationer i hele verden - både private, offentlige og non-profit.  

Flere end 300 af Fortune500 selskaber og 600 af Forbes 2000 globale selskaber er rådgivet om og trænet i VitalSmarts adfærdsmodeller.


Forløs JERES MENNESKELIGE FAKTOR - Kontakt os allerede i dag!

 
Nyhedsbrev VitalSmarts Iphone